Drukuj

Art. 586-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 586-1.

Na postanowienie w przedmiocie określenia sposobu i okresu osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...585‑2 586 586‑1 587 588 ...1217

Przejdź do artykułu