Drukuj

Art. 638-11 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 638-11.

W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. W przypadkach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza wydaje się również z urzędu.

Artykuł 1 ...638‑9 638‑10 638‑11 638‑12 639 ...1217

Przejdź do artykułu