Drukuj

Art. 666 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 666.

§ 1. Do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku.

§ 2. Jeżeli inwentarz nie był przedtem spisany, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Artykuł 1 ...665‑4 665‑5 666 667 668 ...1217

Przejdź do artykułu