Drukuj

Art. 668 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 668.

Sąd spadku może nakazać sprzedaż należących do spadku rzeczy ruchomych, które są narażone na zepsucie albo których przechowanie pociąga za sobą nadmierne koszty. Sprzedaż nastąpi w sposób przewidziany dla sprzedaży ruchomości w toku egzekucji, chyba że sąd określi inny sposób sprzedaży.

Artykuł 1 ...666 667 668 668‑1 669 ...1217

Przejdź do artykułu