Drukuj

Art. 674 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 674.

§ 1. Ogłoszenie umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podaje publicznie do wiadomości w ostatnim miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy na tym obszarze, w sposób w miejscu tym przyjęty.

§ 2. Jeżeli wartość spadku jest nieznaczna, sąd może zaniechać umieszczenia ogłoszenia w piśmie.

Artykuł 1 ...672 673 674 675 676 ...1217

Przejdź do artykułu