Drukuj

Art. 679-2 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 679-2.

Sąd niezwłocznie zawiadamia Krajową Radę Notarialną o wydaniu prawomocnego postanowienia uchylającego zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Do zawiadomienia dołącza się odpis postanowienia.

Artykuł 1 ...679 679‑1 679‑2 680 681 ...1217

Przejdź do artykułu