Drukuj

Art. 679-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 679-1.

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku sąd niezwłocznie wpisuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 95i § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398 i 723), do Rejestru Spadkowego.

Artykuł 1 ...678 679 679‑1 679‑2 680 ...1217

Przejdź do artykułu