Drukuj

Art. 685 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 685.

W razie sporu o istnienie uprawnienia do żądania działu spadku, jak również w razie sporu między współspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot należy do spadku, sąd spadku może wydać postanowienie wstępne.

Artykuł 1 ...683 684 685 686 687 ...1217

Przejdź do artykułu