Drukuj

Art. 691-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 691-1.

§ 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach o rozstrzygnięcie sporu między:

1) radą pracowniczą przedsiębiorstwa a dyrektorem przedsiębiorstwa;

2) organami przedsiębiorstwa a organem założycielskim przedsiębiorstwa;

3) organami przedsiębiorstwa a organem sprawującym nadzór nad przedsiębiorstwem.

§ 2. Sprawy wymienione w § 1 rozpoznają sądy okręgowe.

Artykuł 1 ...690 691 691‑1 691‑2 691‑3 ...1217

Przejdź do artykułu