Drukuj

Art. 693-22 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 693-22.

Do wykonania orzeczenia o stwierdzeniu likwidacji niepodjętego depozytu jest obowiązany naczelnik właściwego urzędu skarbowego w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Artykuł 1 ...693‑20 693‑21 693‑22 694 694‑1 ...1217

Przejdź do artykułu