Drukuj

Art. 694-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 694-1.

§ 1. Przepisy zawarte w niniejszym dziale stosuje się do postępowań w sprawach, w których właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy (sprawy rejestrowe).

§ 2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do postępowań rejestrowych prowadzonych przez inne sądy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Artykuł 1 ...693‑22 694 694‑1 694‑2 694‑3 ...1217

Przejdź do artykułu