Drukuj

Art. 694-7 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 694-7.

W razie uwzględnienia środka odwoławczego od orzeczenia wydanego w postępowaniu rejestrowym, dotyczącego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd drugiej instancji uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi rejestrowemu. Rozpoznając ponownie sprawę, sąd rejestrowy uwzględnia wskazania sądu drugiej instancji oraz aktualny stan rejestru.

Artykuł 1 ...694‑5 694‑6 694‑7 694‑8 695‑715 ...1217

Przejdź do artykułu