Drukuj

Art. 694-8 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 694-8.

§ 1. Koszty postępowania rejestrowego ponosi podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2. Koszty postępowania wszczętego przez osobę, która nie jest upoważniona do działania w imieniu podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ponosi wnioskodawca, chyba że wniosek jego został uwzględniony w całości lub w istotnej części.

§ 3. (uchylony)

Artykuł 1 ...694‑6 694‑7 694‑8 695‑715 716 ...1217

Przejdź do artykułu