Drukuj

Art. 720 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 720.

Do odtworzenia akt sprawy zakończonej w państwowym biurze notarialnym właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu znajdowało się to biuro.

Artykuł 1 ...718 719 720 721 722 ...1217

Przejdź do artykułu