Drukuj

Art. 721 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 721.

We wniosku o odtworzenie akt należy określić dokładnie sprawę, dołączyć wszelkie urzędowo poświadczone odpisy znajdujące się w posiadaniu zgłaszającego wniosek oraz wskazać znane mu miejsca, w których dokumenty lub ich odpisy się znajdują.

Artykuł 1 ...719 720 721 722 723 ...1217

Przejdź do artykułu