Drukuj

Art. 725 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 725.

Jeżeli odtworzenia akt nie można przeprowadzić w trybie przewidzianym w artykułach poprzedzających, przewodniczący wzywa strony do złożenia dokładnych oświadczeń co do treści zaginionych lub zniszczonych pism oraz dowodów na zawarte w nich twierdzenia, nie wyłączając prywatnych odpisów oraz innych pism i notatek, które mogą być pomocne przy odtworzeniu akt.

Artykuł 1 ...723 724 725 726 727 ...1217

Przejdź do artykułu