Drukuj

Art. 768 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 768.

Na postanowienie sądu w przedmiocie ukarania grzywną przez komornika przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...767‑3a 767‑4 768 768‑1 769 ...1217

Przejdź do artykułu