Drukuj

Art. 767-4 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 767-4.

§ 1. Zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie.

§ 2. Na postanowienie sądu drugiej instancji wydane po rozpoznaniu zażalenia skarga kasacyjna nie przysługuje.

§ 3. W sprawach egzekucyjnych skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje.

Artykuł 1 ...767‑3 767‑3a 767‑4 768 768‑1 ...1217

Przejdź do artykułu