Drukuj

Art. 775 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 775.

Przepisów art. 773, art. 773-2 i art. 774 nie stosuje się w razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowego zabezpieczenia, jak również zbiegu zabezpieczenia administracyjnego z egzekucją sądową, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 751 oraz przypadków zabezpieczenia majątkowego w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym.

Artykuł 1 ...773‑3 774 775 775‑1 776 ...1217

Przejdź do artykułu