Drukuj

Art. 774 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 774.

§ 1. Sądowy organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji sądowej i administracyjnej, postanowi w trybie dla niego właściwym również o kosztach powstałych w egzekucji, której dotyczył zbieg.

§ 2. Sądowy organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji sądowej i administracyjnej, na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego, informuje ten organ o przebiegu egzekucji.

Artykuł 1 ...773‑2 773‑3 774 775 775‑1 ...1217

Przejdź do artykułu