Drukuj

Art. 785 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 785.

Jeżeli do uzyskania klauzuli wykonalności potrzebne jest zaświadczenie lub dokument, które według ustawy organy państwowe obowiązane są wydać dłużnikowi, wierzyciel może również żądać ich wydania. Gdy wierzyciel nie może uzyskać zaświadczenia lub dokumentu albo gdy chodzi o nadanie klauzuli z urzędu, wydanie ich zarządza sąd.

Artykuł 1 ...783 784 785 786 786‑1 ...1217

Przejdź do artykułu