Drukuj

Art. 79 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 79.

Interwenient uboczny jest uprawniony do wszelkich czynności procesowych dopuszczalnych według stanu sprawy. Nie mogą one jednak pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

Artykuł 1 ...77 78 79 80 81 ...1217

Przejdź do artykułu