Drukuj

Art. 81 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 81.

Jeżeli z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, że wyrok w sprawie ma odnieść bezpośredni skutek prawny w stosunku między interwenientem a przeciwnikiem strony, do której interwenient przystąpił, do stanowiska interwenienta w procesie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym.

Artykuł 1 ...79 80 81 82 83 ...1217

Przejdź do artykułu