Drukuj

Art. 795-2a KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 795-2a.

W przypadku tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 783 § 4, zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego doręcza się wraz ze zweryfikowanym przez sąd dokumentem uzyskanym z systemu teleinformatycznego, potwierdzającym istnienie i treść tytułu egzekucyjnego.

Artykuł 1 ...795‑1 795‑2 795‑2a 795‑3 795‑4 ...1217

Przejdź do artykułu