Drukuj

Art. 795-3 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 795-3.

§ 1. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego doręcza się wyłącznie wierzycielowi.

§ 2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego wierzycielowi przysługuje zażalenie. Odpisu zażalenia nie doręcza się dłużnikowi.

Artykuł 1 ...795‑2 795‑2a 795‑3 795‑4 795‑5 ...1217

Przejdź do artykułu