Drukuj

Art. 795-6 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 795-6.

§ 1. Sąd, który wydał europejski nakaz zapłaty, stwierdza z urzędu jego wykonalność, jeżeli zostały spełnione warunki określone w przepisach rozporządzenia nr 1896/2006.

§ 2. Postanowienie może wydać także referendarz sądowy.

Artykuł 1 ...795‑4 795‑5 795‑6 795‑7 795‑8 ...1217

Przejdź do artykułu