Drukuj

Art. 795-8 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 795-8.

§ 1. Sąd, który wydał orzeczenie w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, wydaje na wniosek zaświadczenie dotyczące tego orzeczenia, określone w przepisach rozporządzenia nr 861/2007, jeżeli spełnione są warunki określone w tym rozporządzeniu.

§ 2. Postanowienie może wydać także referendarz sądowy.

Artykuł 1 ...795‑6 795‑7 795‑8 795‑9 795‑10 ...1217

Przejdź do artykułu