Drukuj

Art. 8 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 8.

Organizacje pozarządowe, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony praw obywateli, w wypadkach przewidzianych w ustawie, wszcząć postępowanie oraz wziąć udział w toczącym się postępowaniu.

Artykuł 1 ...6 7 8 9 10 ...1217

Przejdź do artykułu