Drukuj

Art. 827 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 827.

§ 1. Przed zawieszeniem albo umorzeniem postępowania można wysłuchać wierzyciela i dłużnika.

§ 2. Na wniosek wierzyciela lub dłużnika organ egzekucyjny wyda zaświadczenie o umorzeniu postępowania.

Artykuł 1 ...825 826 827 828 829 ...1217

Przejdź do artykułu