Drukuj

Art. 404 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 404.

Z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów.

Artykuł 1 ...402 403 404 405 406 ...1217

Przejdź do artykułu