Drukuj

Art. 865 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 865.

§ 1. Zajęte ruchomości nieużywane, stanowiące przedmiot obrotu handlowego, komornik na wniosek strony może sprzedać przedsiębiorcy prowadzącemu obrót takimi ruchomościami po cenach hurtowych, a gdy takie ceny nie zostaną udokumentowane, po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej ruchomości.

§ 2. (uchylony)

§ 3. (uchylony)

Artykuł 1 ...864 864‑1 865 866 866‑1 ...1217

Przejdź do artykułu