Drukuj

Art. 866-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 866-1.

Zajęte ruchomości, których sprzedaż wymaga zezwolenia, komornik sprzeda za pośrednictwem przedsiębiorstwa posiadającego takie zezwolenie albo sprzeda je temu przedsiębiorstwu. Do wyceny ruchomości przepis art. 865 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...865 866 866‑1 866‑2 867 ...1217

Przejdź do artykułu