Drukuj

Art. 985 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 985.

§ 1. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...983 984 985 986 987 ...1217

Przejdź do artykułu