Drukuj

Art. 997 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 997.

Na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być takie uchybienia przepisów postępowania, które nie naruszają praw skarżącego.

Artykuł 1 ...995 996 997 998 999 ...1217

Przejdź do artykułu