Drukuj

Art. 136 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 136.

§ 1. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę; wówczas doręczenie uważa się za dokonane.

§ 2. Pismo nie przyjęte przez adresata zwraca się organowi wysyłającemu.

Artykuł 1 ...134 135 136 137 138 ...674‑682

Przejdź do artykułu