Drukuj

Art. 142 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 142.

Doręczenie bez zachowania przepisów niniejszego rozdziału uważa się za dokonane, jeżeli osoba, dla której pismo było przeznaczone, oświadczy, że pismo to otrzymała.

Artykuł 1 ...140 141 142 143 144 ...674‑682

Przejdź do artykułu