Drukuj

Art. 140 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 140.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, orzeczenia, zarządzenia, zawiadomienia i odpisy, które ustawa nakazuje doręczać stronom, doręcza się również obrońcom, pełnomocnikom i ustawowym przedstawicielom.

Artykuł 1 ...138 139 140 141 142 ...674‑682

Przejdź do artykułu