Drukuj

Art. 226 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 226.

W kwestii wykorzystania dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnicę zawodową, jako dowodów w postępowaniu karnym, stosuje się odpowiednio zakazy i ograniczenia określone w art. 178181. Jednakże w postępowaniu przygotowawczym o wykorzystaniu, jako dowodów, dokumentów zawierających tajemnicę lekarską decyduje prokurator.

Artykuł 1 ...224 225 226 227 228 ...674‑682

Przejdź do artykułu