Drukuj

Art. 227 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 227.

Przeszukanie lub zatrzymanie rzeczy powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru, oraz w granicach niezbędnych dla osiągnięcia celu tych czynności przy zachowaniu należytej staranności, w poszanowaniu prywatności i godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości.

Artykuł 1 ...225 226 227 228 229 ...674‑682

Przejdź do artykułu