Drukuj

Art. 234 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 234.

Rozporządzenia przedmiotem dokonane po jego odebraniu lub zabezpieczeniu są bezskuteczne w stosunku do Skarbu Państwa.

Artykuł 1 ...232a 233 234 235 236 ...674‑682

Przejdź do artykułu