Drukuj

Art. 432 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 432.

Cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania, chyba że zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 439 lub art. 440.

Artykuł 1 ...430 431 432 433 434 ...674‑682

Przejdź do artykułu