Drukuj

Art. 444 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 444.

§ 1. Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja.

§ 2. Apelacja przysługuje również podmiotowi zobowiązanemu określonemu w art. 91a.

Artykuł 1 ...442 443 444 445 446 ...674‑682

Przejdź do artykułu