Drukuj

Art. 445 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 445.

§ 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.

§ 2. Apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wywołuje skutki określone w art. 422 i podlega rozpoznaniu; apelację taką można uzupełnić w terminie określonym w § 1.

Artykuł 1 ...443 444 445 446 447 ...674‑682

Przejdź do artykułu