Drukuj

Art. 446 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 446.

§ 1. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika.

§ 2. Do apelacji dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla stron przeciwnych; do apelacji wnoszonej do sądu apelacyjnego dołącza się dodatkowo jeden odpis.

Artykuł 1 ...444 445 446 447 448 ...674‑682

Przejdź do artykułu