Drukuj

Art. 454 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 454.

§ 1. Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono lub warunkowo umorzono postępowanie.

§ 2. (uchylony)

§ 3. Sąd odwoławczy nie może zaostrzyć kary przez wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Artykuł 1 ...452 453 454 455 455a ...674‑682

Przejdź do artykułu