Drukuj

Art. 69 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 69.

Przy przygotowaniu do rozprawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 348, 349, 350, 352 i 353 Kodeksu postępowania karnego.
Artykuł 1 ...67 68 69 70 71 ...121

Przejdź do artykułu