Drukuj

Art. 455 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 455.

Nie zmieniając ustaleń faktycznych, sąd odwoławczy poprawia błędną kwalifikację prawną niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów. Poprawienie kwalifikacji prawnej na niekorzyść oskarżonego może nastąpić tylko wtedy, gdy wniesiono środek odwoławczy na jego niekorzyść.

Artykuł 1 ...453 454 455 455a 456 ...674‑682

Przejdź do artykułu