Drukuj

Art. 456 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 456.

O utrzymaniu w mocy, uchyleniu lub zmianie wyroku sądu pierwszej instancji sąd odwoławczy orzeka wyrokiem.

Artykuł 1 ...455 455a 456 457 458 ...674‑682

Przejdź do artykułu