Drukuj

Art. 458 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 458.

Przepisy dotyczące postępowania przed sądem pierwszej instancji stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed sądem odwoławczym, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.

Artykuł 1 ...456 457 458 459 460 ...674‑682

Przejdź do artykułu