Drukuj

Art. 490 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 490.

§ 1. Posiedzenie pojednawcze rozpoczyna się wezwaniem stron do pojednania.

§ 2. W protokole posiedzenia pojednawczego należy w szczególności zaznaczyć stanowisko stron wobec wezwania do pojednania oraz wyniki przeprowadzonego posiedzenia pojednawczego; jeżeli doszło do pojednania, protokół podpisują także strony.

Artykuł 1 ...488 489 490 491 492 ...674‑682

Przejdź do artykułu